Здружение за напредно современо образование

Волвокс - Битола

ПРЕТПРИЕМАЧКОТО УЧЕЊЕ КАЈ СТУДЕНТИТЕ- ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА МЛАДИНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВ

ПРЕТПРИЕМАЧКОТО УЧЕЊЕ КАЈ СТУДЕНТИТЕ- ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА МЛАДИНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВ

  Живееме во време на промени! Живееме во време кога брзиот развој на технологијата, глобализацијата наметнуваат нов императив на современото општество. Новиот императив наметнува промени … Прочитај повеќе

Технологијата и развојот на децата

Технологијата и развојот на децата

    Како резултат на технолошкиот развој и глобализацијата, сведоци сме на се поголемото влијание на дигиталната ера врз секојдневието. Во таа насока, појавата на … Прочитај повеќе

ЕМОЦИОНАЛНИОТ ЖИВОТ  НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

ЕМОЦИОНАЛНИОТ ЖИВОТ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

  Надареноста означува  многу развиен потенцијал на извонредни способности, односно склоп на вродени особини кои на личноста и овозможуваат доследно да постигнува значајни резултати во … Прочитај повеќе

КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ СТАТУС КАЈ РОМИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ СТАТУС КАЈ РОМИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

  Здружението за развој на ромската заедница „СУМНАЛ“ во соработка со Здружението за напредно современо образование „Волвокс“ го реализираат проектот „Креирање можности за подобрување на … Прочитај повеќе

ВАЖНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО РАНАТА ВОЗРАСТ НА РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА

ВАЖНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО РАНАТА ВОЗРАСТ НА РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА

  Развојот на децата на биолошко ниво започнува уште со самото оплодување на јајце клетката со најбрзиот, најхрабриот и најиздржливиот сперматозоид. Чудото наречено живот поминува … Прочитај повеќе

Наши цели

Здружението за напредно современо образование ВОЛВОКС ќе работи на подобрување на можностите и условите за ран детски развој, иновативни проекти во основното, средното и високото образование, обраозвание за европската унија, работа со надарени и талентирани деца, доживотно учење и други аспекти на образоавниот процес во Република Македонија и пошироко. Партнерството и соработката со институциите на системот, други слични организации на национално и меѓународно ниво и заинтересираната јавност се основни принципи на работа на здружението.

Зошто Волвокс?

Волвоксот е првото колонијално животно во кое индивидуалните поединечни клетки кои се обединуваат во една топчеста структура, воспоставуваат механизми за комуникација чија цел е остварување на заедничките интереси – полесно движење во водата и освојување на поголеми простори и полесна исхрана. Со тоа и опстанокот е посигурен и овозможува развој на популацијата. Здружението за напредно современи образование е можност за реализација на сите иновативни и креативни идеи кои значат чекор напред кон заеднички поставената цел.

Вклучи се

“ Она што го прави детето надарено и талентирано не може секогаш да бидат добри оценки на училиште, туку еден поинаков начин на гледање на светот и учење”.

Биди креативец

“Ако детето не може да се научи на начинот на кој ние ги учиме, мора да учат на нивниот начин на кој детето може да научи”.

Контакт со нас

Следи ја нашата страна на Facebook и контактирај со нас преку телефон или емаил.