Здружение за напредно современо образование

Волвокс - Битола

<< Назад

Антонио Колонџоски е роден на 09.07.1991 година во Битола. Своето основно образоваине го стекнува во ОУ Стив Наумов во Битола. Средно образование завршува во СОЕУ Јане Сандански во Битола. Дипломира во 2015 година на Педагошкиот факултет во Битола „Св Климент Охридски“ насока наставник за оддленска настава.

Работи на повеќе проекти поврзани с образовниот процес и работа во мултикултурна средина. Во периодот од 2014 до 2016 работи како тутор во ОУ „Ѓорѓи Сугарев “ во Битола.

Во 2016 исто така работи како едкукатор во Центарот за ран детски развој „Сумнал“ во Битола.

Моментално е претседател на Здружението за напредно современо образование „ВОЛВОКС„ од Битола.

 

photo1