Здружение за напредно современо образование

Волвокс - Битола

<< Назад

Волвокс дел од истажувањето за Анализа на потребите на целните групи

Здружението за напредно современо образование „ВОЛВОКС“ зеде активно учество во јавната дебата „Темите за животната средина во медиумите – предизвици, бариери и можности“.

Здружението за напредно современо образование „ВОЛВОКС е едно од 22 организации кои се вклучени во истражувањето за Анализа на потребите на целните групи.

Проектот го реализираат Флорозон – Центар за еколошка демократија и Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ. Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.