Здружение за напредно современо образование

Волвокс - Битола

ПРЕТПРИЕМАЧКОТО УЧЕЊЕ КАЈ СТУДЕНТИТЕ- ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА МЛАДИНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВ

17757855_10210144008570272_732716640_n

  Живееме во време на промени! Живееме во време кога брзиот развој на технологијата, глобализацијата наметнуваат нов императив на современото општество. Новиот императив наметнува промени во високото образование во чиј фокус се студентите, со цел да ги оспособи и образува … Прочитај повеќе

Технологијата и развојот на децата

1

    Како резултат на технолошкиот развој и глобализацијата, сведоци сме на се поголемото влијание на дигиталната ера врз секојдневието. Во таа насока, појавата на компјутерот и паметните телефони го направија користењето на интернетот и социјалните мрежи полесно од било … Прочитај повеќе

ЕМОЦИОНАЛНИОТ ЖИВОТ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

14798787_10208715174850322_1434859635_n

  Надареноста означува  многу развиен потенцијал на извонредни способности, односно склоп на вродени особини кои на личноста и овозможуваат доследно да постигнува значајни резултати во една или повеќе подрачја од животот.  Таа е поврзана со натпросечна интелигенција и кретивност. Високо  … Прочитај повеќе

КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ СТАТУС КАЈ РОМИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

1

  Здружението за развој на ромската заедница „СУМНАЛ“ во соработка со Здружението за напредно современо образование „Волвокс“ го реализираат проектот „Креирање можности за подобрување на образовниот статус кај ромите во општина Битола“. Општата цел на проектот е да даде придонес … Прочитај повеќе

ВАЖНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО РАНАТА ВОЗРАСТ НА РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА

14509276_10208540691088337_2113866384_n

  Развојот на децата на биолошко ниво започнува уште со самото оплодување на јајце клетката со најбрзиот, најхрабриот и најиздржливиот сперматозоид. Чудото наречено живот поминува низ повеќе фази на развој на ниво на размена на генетски материјал, мултиплицирање на клетките, … Прочитај повеќе

ОД ТЕКСТ ДО КНИГА

logo

Согласно Статутот на Здружението за напредно современо образование Волвокс -Битола  за унапредување и развој на можностите за ран детски развој, основно ,средно и високо образование и  за издавање на едукативни материјали и текстови  кои ќе служат за поддршка на обрзовниот … Прочитај повеќе

Обука во Тарту, Естонија

13092006_269931653348837_8493795504564651151_n

Нашиот член Моника Марковска беше на обука во Тарту, Естонија на тема ” Formal-non-formal education: youth work in school” каде што имаше успешно претставување на Здружението за напредно современо образование Волвокс.

Волвокс дел од истажувањето за Анализа на потребите на целните групи

13094236_269917253350277_5583724137281076156_n

Здружението за напредно современо образование „ВОЛВОКС“ зеде активно учество во јавната дебата „Темите за животната средина во медиумите – предизвици, бариери и можности“. Здружението за напредно современо образование „ВОЛВОКС е едно од 22 организации кои се вклучени во истражувањето за … Прочитај повеќе

22 Април Ден на планетета Земја

13083220_266185547056781_1860330229774004426_n

Здружението за напредно современо образование ВОЛВОКС заедно со Центарот за ран детски развој СУМНАЛ во Битола и Биосфера – Центар за едукација, заштита на животната средина и природата, дадоа свој придонес кон одбележувањето на овој значаен ден. Децата се придружија … Прочитај повеќе

Ден на дрвото

12316488_151184555241283_4542630638304285399_n

Здружението за напредно современо образование Волвокс Битола во соработка со Центарот за ран детски развој СУМНАЛ Битола го одбележаа Денот на дрвото со кратко предавање за значењето на шумите, поделбата на листопадни и зимзелени, како и за основните делови на … Прочитај повеќе