Здружение за напредно современо образование

Волвокс - Битола

Volox logo

Име и Презиме: Антонио Колонџоски

Функција: Претседател

Е-маил: antonio_kolondzovski@hotmail.com

Телефон: 076/659-121

Volox logo

Име и Презиме: Магдалена Гулевска

Функција: Заменик Претседател

Телефон: 076/601-753

Volox logo

Име и Презиме: Андријана Рајкоска

Функција: Административно- финансиски менаџер

Е-маил: andrijana_23.12@hotmail.com

Телефон: 075/779-323

Volox logo

Име и Презиме: Кристина Петровска

Функција: Член на Претседателство

Телефон: 078/269-022

Volox logo

Име и Презиме: Ана Шапковска

Функција: Член на Претседателство

Телефон: 076/601-753

Volox logo

Име и Презиме: Елена Темелковска

Функција: Член на Претседателство